Investeringar

Vi gillar industriella bolag med hög specialisering och vill huvudsakligen investera långsiktigt och helhjärtat med stort engagemang i bolagen

Våra investeringar
Vår investeringsfilosofi

Vi vill gå helhjärtat in i våra satsningar. Vi bidrar inte bara med kapital utan genom aktivt styrelsearbete och bollplank till ledningen med vår erfarenhet, kunskap och kontaktnätverk.

Nyfikenhet, glädje och viljan att utveckla bolag är många gånger lika viktigt för oss som resultat och avkastning. Nischade och specialiserade verksamheter tycker vi är intressanta. Vi vill gärna engagera oss i verksamheter som är en del av att lösa globala hållbarhetsutmaningar.

Vår egen största styrka finns kring industriella B2B-företag. Vi investerar främst i mogna bolag, men tittar även på innovativa tillväxtföretag med en färdig produkt eller tjänst som står inför en expansionsfas. Vi vill gärna att bolagen har en global potential och vision.

Våra investeringar är i huvudsak långsiktiga med ett djupt engagemang, men vi kan också vara involverade i företag eller projekt på kortare sikt där vi har mer eller mindre aktiva roller.

Kan ditt bolag vara aktuellt för oss att investera i?

Vi tittar gärna på olika investeringsförslag. Vi förväntar oss att ni har ett färdigt prospekt med bokslut och/eller prognoser att visa då ni kontaktar oss. Se till att ditt material svarar på följande:

  • Vad är er verksamhet (t.ex. vad gör företaget för produkt/tjänst, vilket problem löser företaget, företagets syfte, företagets vision)
  • Hur ser marknaden ut (t.ex. potential globalt/lokalt, direkt eller indirekt konkurrens)
  • Vilket skede är företaget i (t.ex. antal kunder, omsättning, produktionskapacitet)
  • Hur ser ert team ut (t.ex. bakgrund, era styrkor och svagheter, hur vill ni utveckla teamet)
  • Hur mycket kapital behövs och vad ska kapitalet åstadkomma

Våra nuvarande investeringar

ViskoTeepak

ViskoTeepak är en global producent av korvskinn, baserat på främst cellulosa och fiber men även plast, och arbetar även som distributör av livsmedelsförpackningar.

Vår syn

Vi har en lång erfarenhet och förståelse för korvskinnsbranschen och övrig livsmedelsförpackningsindustri. Korvskinnsbranschen har hög specialisering, höga marknadsbarriärer och är långt konsoliderad. Mat- och förpackningsindustri genomgår en hel del förändringar globalt, men skinn är en förpackningsmetod som passar lika bra för traditionella köttbaserade produkter som växtbaserade. ViskoTeepaks styrka ligger på fiber och cellulosabaserade produkter, material som är i grunden förnyelsebara. Vi tror att ViskoTeepak med sin kulturella och affärsmässiga ledstjärna Trust, Ambition, Fun kan vara en del av en framgångsrik utveckling i en sektor med potential.

Företagsfakta

Huvudkontor:
Mariehamn, Finland

Antal anställda:
ca 1000

Investeringsår:
1984

Ägarandelar:
84.5%

Ansvarig på Eriksson Capital:
Trygve Eriksson

Optinova

Optinova är en globalt ledande producent av avancerad plastslang för medicinteknik och krävande industriell applikation.

Vår syn

Dagens debatter om plastanvändning tror vi kräver att man pratar om ”rätt plast på rätt plats”. Här är Optinova ett gott exempel med specialiserad kunskap i polymerhantering för produkter där kvalitet och säkerhet är viktigt, såsom slang för medicinskt bruk för bland annat katetrar, kardiologi och IVF eller industriella applikationer med stort säkerhetskrav kopplat till höga temperaturer och tryck. Vi har en lång historia av engagemang i Optinova som är ett bolag med global syn och lokal förankring, inte bara på Åland där verksamheten startade, utan överallt där man har en stark närvaro, tex på produktionsenheten i Thailand. Optinova verkar under ledstjärnan #Mågottfabriken (#Feelgoodfactory) för att säkerställa inte bara en personal som trivs och presterar utan även produkter av hög kvalitet och applikationer som gör att människor världen över kan må gott. Vi tror att specialistkunskapen och fokus på mänsklighetens välmående gör Optinova till en stark aktör.

Företagsfakta

Huvudkontor:
Mariehamn, Finland

Antal anställda:
ca 700

Investeringsår:
1987

Ägarandelar:
100%

Ansvarig på Eriksson Capital:
Rebecka Eriksson

SBA Interior

SBA Interior producerar byggnadsinteriörer för större fartyg och är även underleverantör inom metallbearbetning

Vår syn

SBA Interior besitter nischad kunskap på metallbearbetning och inredning för fartygsindustrin där stort fokus är på kvalitet och säkerhet. Väggelement som SBA gör för kryssningsfartyg måste stå emot eld en viss tid, vara lätta, ljuddämpande och skulle det gå så långt att fartyget blir liggande på sida måste väggarna hålla att gå på. Det sätter stora krav på tillverkaren. SBA Interior är traditionellt starka mot finsk varvsindustri, men jobbar med varv över hela Europa samt har en landbaserad verksamhet mot hissindustrin. Vi tror att specialistkunskapen kring metall och säkerhet gör SBA till en framtidsaktör.

Företagsfakta

Huvudkontor:
Gebbelby, Finland

Antal anställda:
130

Investeringsår:
2008

Ägarandelar:
ca 10%

Ansvarig på Eriksson Capital:
Trygve Eriksson

Trifilon

Trifilon producerar hållbarare plast förstärkt av naturfibrer

Vår syn

Vi har lång erfarenhet av produktionsbolag med polymermaterial som råvara. Vi tror att det är viktigt att plastdiskussionen drivs av ”rätt plast på rätt plats” och att polymermaterial ska fungera cirkulärt och förnyelsebart. Därför vill vi vara med och förstå och driva förändringen av material. Trifilon är ett innovationsdrivet start-up bolag som började sin resa med att ta fram en återvinningsbar plastkomposit med hampa som kan konkurrera prestationsmässigt mot glas- och kolfiber. Bolaget tillverkar idag naturfiberförstärkta material av såväl ny plast som återvunna och biobaserade polymerer. Bolaget vill driva en förändring och öka förståelsen för hur material används och återanvänds. Vi tror detta är en framtidsbransch och ser ett stort lärande för oss själva i hur polymervärlden utvecklas.

Företagsfakta

Huvudkontor:
Nyköping, Sverige

Antal anställda:
ca 10

Investeringsår:
2016

Ägarandelar:
13,6%

Ansvarig på Eriksson Capital:
Rebecka Eriksson

Novoplast

Novoplast är materialåtervinnare i den nya cirkulära ekonomin

Vår syn

Vi har lång erfarenhet av produktionsbolag med polymermaterial som råvara. Vi tror att det är viktigt att plastdiskussionen drivs av ”rätt plast på rätt plats” och att polymera material ska fungera cirkulärt och förnyelsebart. Därför vill vi vara med och förstå och driva förändringen av material. Novoplast är ett ungt bolag med hög teknisk polymerkunskap kring återvinning. Bolaget vill öka användningen av återvunnen plast, hjälpa företag att identifiera sitt spill och verka för en cirkulär ekonomi. Vi tror att de kan vara en framgångsrik aktör framförallt för att förändra användning och återvinningen av plastmaterial i tillverkningsindustrin i Sverige. Vi lär oss också själva samtidigt ännu mer om polymerer.

Företagsfakta

Huvudkontor:
Karlskoga, Sverige

Antal anställda:
ca 10

Investeringsår:
2019

Ägarandelar:
20%

Ansvarig på Eriksson Capital:
Rebecka Eriksson

Carelian Caviar

Carelian Caviar driver en hållbar sluten fiskodling med stör för produktion av kaviar

Vår syn

Vi har varit med i Carelian Caviar sedan starten då vi drevs av ett stort intresse för att göra fiskodling mer miljömässigt hållbar. Satsningen på att odla stör inomhus i Varkaus, med ett recirkulerat vattensystem och en industriell symbios med Stora Ensos pappersbruk tilltalade oss. Detta var en tidig satsning i landbaserad fiskodling och en fisk som stör där slutprodukten har ett högt värde var det som då såg mest lönsamt ut. Kaviar är en lyxprodukt med lång historia och att etablera sig på en sådan marknad har vi dock fått erfara är svårt. Carelian har en kvalitetsmässigt och säker produktion med en fin slutprodukt.

Företagsfakta

Huvudkontor:
Mariehamn, Finland

Investeringsår:
2005

Ägarandelar:
ca 40%

Ansvarig på Eriksson Capital:
Rebecka Eriksson

Rederi Ab Lillgaard

Lillgaard driver den för Åland viktiga transport-linjen Långnäs-Nådendal med fartyget Fjärdvägen.

Vår syn

Historiskt har Lillgaard varit ett rederi av mindre bulk och roro-fartyg utgående från Östersjön. I efterdyningarna av finanskrisen 2008 skedde stora förändringar på rederimarknaden och Lillgaard var tvunget att rekonstrueras till en mindre verksamhet. Idag driver man fartyget M/S Fjärdvägen som trafikerar Långnäs-Nådendal 5 dagar i veckan och utgör en viktig hubb för åländsk import och export. M/S Fjärdvägen som är byggd 1972 är ett bra exempel på att med rätt användning och skötsel kan ett fartyg ha en lång livstid. Med en kort rutt och landströmsanslutning fungerar fartyget utmärkt trots sin ålder.

Företagsfakta

Huvudkontor:
Mariehamn, Finland

Antal anställda:
ca 25

Investeringsår:
2000

Ägarandelar:
50%

Ansvarig på Eriksson Capital:
Trygve Eriksson

Energisektorn

Vi har varit engagerade i vindkraftsatsningar sedan 1995.

Vår syn

Vi har varit engagerade i vindkraft från de tidiga åländska satsningarna 1995 och är i dag bland annat majoritetsägare i Ålands Vindkraft Ab, som är i sin tur är delägare i de befintliga åländska vinkraftbolagen. De senaste satsningarna är delägande i Långnabba vindkraftpark, Ålands största anläggning, samt investeringar i nya mindre vindkraftprojekt och pilotprojekt inom batterilagring. Utöver de åländska satsningarna har vi även placeringar i vindkraft- och solenergiprojekt utanför Åland. Vi är generellt intresserade av energiomställning och alternativ energi.

Företagsfakta

Huvudkontor:
Mariehamn, Finland

Investeringsår:
1995

Ägarandelar:
ÅVK: 86.4%

Ansvarig på Eriksson Capital:
Cecilia Jansson

Vi investerar gärna i verksamheter med en global potential, vissa av våra bolag är världsledande inom sina marknader.