Our Investments

“Our main focus is on highly specialized industrial companies where we work wholeheartedly long-term with great interest in the companies”

Investeringar
Our investment philosophy

We want to be wholeheartedly engaged in our investments. In addition to capital, we contribute to companies by taking an active role in the boardroom and by functioning as a sounding board for management, drawing from our experience, expertise and professional network.

For us, cultivating curiosity and joy as well as our drive to develop companies is as important as achieving results and generating profit. We are particularly interested in specialized businesses and companies within niche sectors. Moreover, we are enthusiastic about collaborating with companies that play a role in solving global sustainability issues.

Our own core strength is our expertise regarding industrial B2B companies. Although we primarily invest in mature businesses, we are also open to innovative growth companies that offer a fully developed product or service and that are looking to expand.  Companies that have global potential and vision are a priority.

Although we mostly invest with a long-term perspective and are often deeply engaged in the companies we invest in, we occasionally work with companies or projects for shorter time periods and take on a less active role in their development.

Could we be interested in investing in your company?

We are open to investment suggestions. If you would like to contact us with a suggestion, please make sure you have complete documentation of your company, including financial statements and/or forecasts, readily available. The documentations should provide answers to the following questions:

  • What business are you in? (e.g. what product/ service does you company provide, what problem does the company strive to solve, the mission and vision of the company)
  • What does your market look like? (e.g. market potential globally/locally, direct and indirect competition, alternatives)
  • In what phase is the company? (e.g. number of clients, turnover, production capacity)
  • What is your team like? (e.g. background, core strengths and weaknesses, your plans for team development)
  • How much capital is needed and what will it do for your company?

Our current investments

ViskoTeepak

ViskoTeepak är en global producent av korvskinn, baserat på främst cellulosa och fiber men även plast, samt distributör av livsmedelsförpackning.

Vår syn

Vi har en lång erfarenhet och förståelse för korvskinnsbranschen och övrig livsmedelsförpackningsindustri. Korvskinnsbranschen har hög specialisering, höga marknadsbarriärer och är långt konsoliderad. Mat- och förpackningsindustri genomgår en hel del förändringar globalt, men skinn är en förpackningsmetod som passar lika bra för traditionella köttbaserade produkter som växtbaserade. ViskoTeepaks styrka ligger på fiber och cellulosabaserade produkter, material som är i grunden förnyelsebara. Vi tror att ViskoTeepak med sin kulturella och affärsmässiga ledstjärna Trust, Ambition, Fun kan vara en del av en framgångsrik utveckling i en sektor med potential.

Företagsfakta

Huvudkontor:
Mariehamn, Finland

Antal anställda:
ca 1100

Investeringsår:
1984

Ägarandelar:
84.5%

Ansvarig på Eriksson Capital:
Trygve Eriksson

Optinova

Optinova är en globalt ledande producent av avancerad plastslang för medicinteknik och krävande industriell applikation.

Vår syn

Dagens debatter om plastanvändning tror vi kräver att man pratar om ”rätt plast på rätt plats”. Här är Optinova ett gott exempel med specialiserad kunskap i polymerhantering för produkter där kvalitet och säkerhet är viktigt, såsom slang för medicinskt bruk för bland annat katetrar, kardiologi och IVF eller industriella applikationer med stort säkerhetskrav kopplat till höga temperaturer och tryck. Vi har en lång historia av engagemang i Optinova som är ett bolag med global syn och lokal förankring, inte bara på Åland där verksamheten startade, utan överallt där man har en stark närvaro, tex på produktionsenheten i Thailand. Optinova verkar under ledstjärnan #Mågottfabriken (#Feelgoodfactory) för att säkerställa inte bara en personal som trivs och presterar utan även produkter av hög kvalitet och applikationer som gör att människor världen över kan må gott. Vi tror att specialistkunskapen och fokus på mänsklighetens välmående gör Optinova till en stark aktör.

Företagsfakta

Huvudkontor:
Mariehamn, Finland

Antal anställda:
440

Investeringsår:
1987

Ägarandelar:
100%

Ansvarig på Eriksson Capital:
Rebecka Eriksson

SBA Interior

SBA Interior producerar byggnadsinteriörer för större fartyg och är underleverantör av metallbearbetning

Vår syn

SBA Interior besitter nischad kunskap på metallbearbetning och inredning för fartygsindustrin där stort fokus är på kvalitet och säkerhet. Väggelement som SBA gör för kryssningsfartyg måste stå emot eld en viss tid, vara lätta, ljuddämpande och skulle det gå så långt att fartyget blir liggande på sida måste väggarna hålla att gå på. Det sätter stora krav på tillverkaren. SBA Interior är traditionellt starka mot finsk varvsindustri, men jobbar med varv över hela Europa samt har en landbaserad verksamhet mot hissindustrin. Vi tror att specialistkunskapen kring metall och säkerhet gör SBA till en framtidsaktör.

Företagsfakta

Huvudkontor:
Gesterby, Finland

Antal anställda:
130

Investeringsår:
2008

Ägarandelar:
ca 20%

Ansvarig på Eriksson Capital:
Trygve Eriksson

Trifilion

Trifilon producerar hållbarare plast förstärkt av naturfibrer

Vår syn

Vi har lång erfarenhet av produktionsbolag med polymermaterial som råvara. Vi tror att det är viktigt att plastdiskussionen drivs av ”rätt plast på rätt plats” och att polymermaterial ska fungera cirkulärt och förnyelsebart. Därför vill vi vara med och förstå och driva förändringen av material. Trifilon är ett innovationsdrivet start-up bolag som började sin resa med att ta fram en återvinningsbar plastkomposit med hampa som kan konkurrera prestationsmässigt mot glas- och kolfiber. Bolaget tillverkar idag naturfiberförstärkta material av såväl ny plast som återvunna och biobaserade polymerer. Bolaget vill driva en förändring och öka förståelsen för hur material används och återanvänds. Vi tror detta är en framtidsbransch och ser ett stort lärande för oss själva i hur polymervärlden utvecklas.

Företagsfakta

Huvudkontor:
Nyköping, Sverige

Antal anställda:
ca 10

Investeringsår:
2016

Ägarandelar:
13,6%

Ansvarig på Eriksson Capital:
Rebecka Eriksson

Novoplast

Novoplast är materialåtervinnare i den nya cirkulära ekonomin

Vår syn

Vi har lång erfarenhet av produktionsbolag med polymermaterial som råvara. Vi tror att det är viktigt att plastdiskussionen drivs av ”rätt plast på rätt plats” och att polymera material ska fungera cirkulärt och förnyelsebart. Därför vill vi vara med och förstå och driva förändringen av material. Novoplast är ett ungt bolag med hög teknisk polymerkunskap kring återvinning. Bolaget vill öka användningen av återvunnen plast, hjälpa företag att identifiera sitt spill och verka för en cirkulär ekonomi. Vi tror att de kan vara en framgångsrik aktör framförallt för att förändra användning och återvinningen av plastmaterial i tillverkningsindustrin i Sverige. Vi lär oss också själva samtidigt ännu mer om polymerer.

Företagsfakta

Huvudkontor:
Karlskoga, Sverige

Antal anställda:
ca 10

Investeringsår:
2019

Ägarandelar:
15%

Ansvarig på Eriksson Capital:
Rebecka Eriksson

Alandia Air

Leasingverksamhet av SAAB 340 flygplan

Vår syn

Alandia Air startade för att stöda den lokala satsningen på Åland för att säkerställa en flygtrafik som är viktig för näringslivets globala verksamhet. SAAB 340 flygplan är ett propellerplan med bra energieffektivtet och 30-36 sittplatser som passar på korta regionala rutter. Som mest hade Alandia Air 14 flygplan och en leasingpool av motorer till SAAB 340. Verksamhetens litenhet gjorde den känslig för kundrisker och bolaget är därför nu under avveckling.

Företagsfakta

Huvudkontor:
Mariehamn, Finland

Investeringsår:
2005

Ägarandelar:
85%

Ansvarig på Eriksson Capital:
Fredrik Byman

Carelian Caviar

Carelian Caviar driver en hållbar sluten fiskodling med stör för produktion av kaviar

Vår syn

Vi har varit med i Carelian Caviar sedan starten då vi drevs av ett stort intresse för att göra fiskodling mer miljömässigt hållbar. Satsningen på att odla stör inomhus i Varkaus, med ett recirkulerat vattensystem och en industriell symbios med Stora Ensos pappersbruk tilltalade oss. Detta var en tidig satsning i landbaserad fiskodling och en fisk som stör där slutprodukten har ett högt värde var det som då såg mest lönsamt ut. Kaviar är en lyxprodukt med lång historia och att etablera sig på en sådan marknad har vi dock fått erfara är svårt. Carelian har en kvalitetsmässigt och säker produktion med en fin slutprodukt.

Företagsfakta

Huvudkontor:
Mariehamn, Finland

Investeringsår:
2005

Ägarandelar:
ca 40%

Ansvarig på Eriksson Capital:
Rebecka Eriksson

Rederi Ab Lillgaard

Lillgaard driver den för Åland viktiga transport-linjen Långnäs-Nådendal med fartyget Fjärdvägen.

Vår syn

Historiskt har Lillgaard varit ett rederi av mindre bulk och roro-fartyg utgående från Östersjön. I efterdyningarna av finanskrisen 2008 skedde stora förändringar på rederimarknaden och Lillgaard var tvunget att rekonstrueras till en mindre verksamhet. Idag driver man fartyget M/S Fjärdvägen som trafikerar Långnäs-Nådendal 5 dagar i veckan och utgör en viktig hubb för åländsk import och export. M/S Fjärdvägen som är byggd 1972 är ett bra exempel på att med rätt användning och skötsel kan ett fartyg ha en lång livstid. Med en kort rutt och landströmsanslutning fungerar fartyget utmärkt trots sin ålder.

Företagsfakta

Huvudkontor:
Mariehamn, Finland

Antal anställda:
ca 25

Investeringsår:
2000

Ägarandelar:
50%

Ansvarig på Eriksson Capital:
Trygve Eriksson

Energisektorn

Vi har varit engagerade i vindkraftsatsningar från 1995.

Vår syn

Vi är majoritetsägare i Ålands Vindkraft Ab, är med i Leovind Ab och hoppas stort på nysatsningen av vindkraft i Eckerö samt att vi har placeringar i vindkraft- och solenergiprojekt även utanför Åland. Ålands Vindkraft var 1995 en av de tidiga åländska satsningarna på vindkraft. Idag har man 5 äldre vindkraftverk, 1 i Knutsboda, 1 på Sottunga och 3 i Finström. Vi tror det finns ytterligare potential även i dessa äldre vindkraftsbolag. Vi är generellt intresserade av energiomställning och alternativ energi.

Företagsfakta

Ansvarig på Eriksson Capital:
Cecilia Jansson

Vi investerar i bolag vi tror på att förvalta och engagera oss i långsiktigt. De största bolagen i koncernen har funnits med sedan 1980-talet.
Om oss