Citizenship

“Business cannot exist outside of the continuum of the community, and therefore we want to offer our support to a variety of initiatives great and small, cultivating a community characterized by safety and well-being for both people and the environment.”

Sponsorship

Eriksson Capital Ab wants to support our local community. We are especially interested in giving considerable long-term support to specific projects or initiatives with a clearly stated goal.

We are happy to sponsor:

  • Associations/projects/initiatives involved in creating meaningful leisure activities for youths
  • Project/initiatives that boost the attractiveness and long-term well-being of the Åland community
  • Projects/initiatives that enhance the premises for business for local entrepreneurs on Åland.
Sponsoring

You can apply for sponsorship by filling in the form here. Your application will be handled as soon as possible.

Case: Museifartyget Pommern

Ett exempel på en långsiktig och större projektsponsorering är Pommern. Under 2017-2019 genomförde Stiftelsen för Ålands Sjöfartsmuseum en omfattande renovering och byggnation av museiupplevelsen ”Pommern – 100 dagar under segel” ombord på museifartyget Pommern. Eriksson Capital stöttade detta projekt som Guldsponsor. Vi ville stöda denna satsning då vi tror att en modern och intressant museiverksamhet är till gagn för såväl gemene ålänning som åländsk turism. Kunskap om den åländska segelfartygshistorien tycker vi är viktig att bevaras och sprids för kommande generationer.

https://pommern.ax

Case: Kodarklubben

Kodarklubben är exempel på en sponsorering av alternativ sysselsättning för unga. Det är en ideell förening som jobbar för att väcka intresse för programmering, digitalt skapande och IT i allmänhet bland barn och unga. Från klubbens verksamhet skapades hösten 2019 laget ”Många mandariner” som ställde upp i First Lego League. Laget vann en av de svenska lokala finalerna och kvalade till den skandinaviska finalen i Danmark. Eriksson Capital var med och möjliggjorde resan till Danmark. Vi vill gärna stöda möjligheter för ungdomar och tycker det är roligt när det finns andra alternativ än sport. Förutom att ha en meningsfull social samvaro för barnen är dessutom kunskaper i programmering och naturvetenskap viktigt för samhällets framtida utveckling.

https://kodarklubben.ax

Case: Åland United

Som många andra sponsorerar vi också sportutövning gärna riktat till unga. Ett exempel är Åland United som vi stöttat sedan starten av den fokuserade satsningen på professionell damfotboll på Åland. Sedan 2004 t.o.m. 2019 har Åland United tagit två guld, två silver och fyra brons i finska ligan. Fotboll är en folksport som gynnar hälsa och samhörighet. Traditionellt har damfotboll haft mindre stöd och synlighet varför vi valt att ge vårt stöd för fotboll till just Åland United. Eriksson Capital har stöttat A-laget, men även gjort riktade sponsoreringar för att stöda föreningens satsning på flickfotboll med t.ex. sommarläger och ha en ansvarig för koordinering av satsningen på flickor.

https://alandunited.ax
Sponsoring

You can apply for sponsorship by filling in the form here. Your application will be handled as soon as possible.

Development and sustainability agenda for Åland

Eriksson Capital is also engaged in the local Åland initiative Bärkraft (www.barkraft.ax) that works towards a sustainable Åland. We are a part of the subgroup for sustainable corporations, and Rebecka Eriksson is one of the four members representing business life in the Development and Sustainability Council.

The vision for Åland: “Everyone can flourish in a viable society on the Islands of Peace”

https://www.barkraft.ax