Eriksson Capital är ett åländskt familjeägt investeringsbolag med en global verksamhet

Trygve Eriksson började sin företagsbana redan år 1965 som 18-åring inom anläggningsentreprenad med lastbilar och grävmaskiner. Under 1970-talet började han aktivt investera och engagera sig i lokalt förankrade bolag på Åland. De största bolagen i koncernen har funnits med sedan 1980-talet. På koncernens huvudkontor jobbar nio personer och hela koncernen omfattar mer än 1 500 anställda över hela världen.

Våra investeringar är i huvudsak långsiktiga, med ett djupt engagemang, men vi kan även vara involverade i företag eller projekt på kortare sikt där vi har mer eller mindre aktiva roller. Gemensamt för alla våra investeringar är att de är nischade och specialinriktade, har en global marknad och i huvudsak är B2B bolag. Vissa av produkterna och tjänsterna är världsledande i sin bransch.

Om oss
Vi gillar industriella bolag med hög specialisering och vill huvudsakligen investera långsiktigt och helhjärtat med stort engagemang i bolagen