Samhällsengagemang

Företagsverksamhet kan inte existera separat från samhällets omständigheter, därför vill vi stöda i stort och smått för att skapa trygghet och välmående för människor och miljö

Eriksson Capital Ab vill stöda vårt lokalsamhälle. Vi gör helst lite större och längre stöttningar av specifika projekt eller satsningar med ett uttalat mål.

Vi sponsorerar gärna:

  • Föreningar/projekt/satsningar som ger en meningsfull fritidssysselsättning för ungdomar
  • Projekt/satsningar som gynnar det åländska samhället attraktionskraft och långsiktiga välmående
  • Projekt/satsningar som skapar förutsättningar för företagande och entreprenörskap på Åland
Sponsring

Ansök genom att fylla i blanketten här. Er ansökan kommer att behandlas så snart vi har möjlighet.

Case: Tall Ships Race Mariehamn 2024

Vi är glada över att kunna berätta att vi är supportsponsor för Tall Ships Races Mariehamn, bland annat genom att ge två unga möjligheten att segla som trainees.

– Från Eriksson Capital stöder vi framför allt projekt som ger unga ålänningar en möjlighet till meningsfull och utvecklande sysselsättning, säger bolagets vice VD Rebecka Eriksson.

Det andra Ericson Capital gärna stöder är projekt som stärker Ålands attraktionskraft. Projekt som gör Åland till en plats man vill besöka, utveckla och trivas på. I Tall Ships Race möts bägge dessa områden, unga ges möjlighet att bekanta sig med seglingen och andra kulturer samtidigt som Åland får ett evenemang som ger besökare till ön och ger ålänningar möjlighet till jobb, underhållning och utbyten.

– Att Tall Ships Race dessutom både knyter an så starkt till vårt åländska kulturarv med segelfartygen och uppmuntrar till internationella nätverk är extra roligt. Att knyta an till historia och plats för att skapa förståelse för sig själv och samtidigt träffa, lära sig förstå och samarbeta med andra nationaliteter tror jag är bland det viktigaste vi kan kultivera i dagens unga, avslutar Rebecka.

Case: Museifartyget Pommern

Ett exempel på en långsiktig och större projektsponsorering är Pommern. Under 2017-2019 genomförde Stiftelsen för Ålands Sjöfartsmuseum en omfattande renovering och byggnation av museiupplevelsen ”Pommern – 100 dagar under segel” ombord på museifartyget Pommern. Eriksson Capital stöttade detta projekt som Guldsponsor. Vi ville stöda denna satsning då vi tror att en modern och intressant museiverksamhet är till gagn för såväl gemene ålänning som åländsk turism. Kunskap om den åländska segelfartygshistorien tycker vi är viktig att bevaras och sprids för kommande generationer.

https://pommern.ax

Case: Åland United

Som många andra sponsorerar vi också sportutövning gärna riktat till unga. Ett exempel är Åland United som vi stöttat sedan starten av den fokuserade satsningen på professionell damfotboll på Åland. Sedan 2004 t.o.m. 2019 har Åland United tagit två guld, två silver och fyra brons i finska ligan. Fotboll är en folksport som gynnar hälsa och samhörighet. Traditionellt har damfotboll haft mindre stöd och synlighet varför vi valt att ge vårt stöd för fotboll till just Åland United. Eriksson Capital har stöttat A-laget, men även gjort riktade sponsoreringar för att stöda föreningens satsning på flickfotboll med t.ex. sommarläger och ha en ansvarig för koordinering av satsningen på flickor.

https://alandunited.ax

Case: Kodarklubben

Kodarklubben är exempel på en sponsorering av alternativ sysselsättning för unga. Det är en ideell förening som jobbar för att väcka intresse för programmering, digitalt skapande och IT i allmänhet bland barn och unga. Från klubbens verksamhet skapades hösten 2019 laget ”Många mandariner” som ställde upp i First Lego League. Laget vann en av de svenska lokala finalerna och kvalade till den skandinaviska finalen i Danmark. Eriksson Capital var med och möjliggjorde resan till Danmark. Vi vill gärna stöda möjligheter för ungdomar och tycker det är roligt när det finns andra alternativ än sport. Förutom att ha en meningsfull social samvaro för barnen är dessutom kunskaper i programmering och naturvetenskap viktigt för samhällets framtida utveckling.

https://kodarklubben.ax
Sponsring

Ansök genom att fylla i blanketten här. Er ansökan kommer att behandlas så snart vi har möjlighet.

Eriksson Capital är också engagerade i det åländska initiativet Bärkraft för ett hållbart Åland

Vi deltar i gruppen för hållbara storföretag samt att Rebecka Eriksson sitter med i Utvecklings- och hållbarhetsrådet som en av 4 näringslivsrepresentanter.

Visionen för Åland: “Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”

https://www.barkraft.ax