Fastigheter

Vi vill långsiktigt utveckla och förvalta fastigheter i Mariehamns absoluta centrum där vi vill att människor ska kunna trivas och glädjas

Eriksson Capital driver fastigheterna på Torggatan 6-10 samt Citykontor på Torggatan 13

Fastighets ab Citykontor ovanpå Sittkoff Galleria inhyser tre större kontor och ett kontorshotell. På Torggatan 6 och 8 finns fastigheterna som i folkmun kallas Magasin, Telegrafen (k-märkt) och Centrumarkaden. Här finns kontorsytor samt affärsytor där bland annat matbutiken Varuboden City finns.  

Längs Torggatan har även funnits ett större icke exploaterat utrymme. Där har vi nu efter en längre planprocess kommit igång med byggnation. Planerna innefattar att uppföra ett komplex med lägenheter, kontor och handelsytor. Det innebär att bygga in den k-märkta byggnaden och skapa ett inomhustorg med omgivande kommersiella ytor. 

Ytterligare har Eriksson Capital under våren 2021 gjort ett förvärv av fastigheten på Torggatan 10, där bland annat Nordea Bank finns och flertalet kontor. 

Vid intresse för våra fastigheter tag kontakt med [email protected]

Nybyggnation Torggatan 6

I maj 2021 har byggnation av projektet startat med urgrävning av tomten samt rivning av befintlig affärslänga. Nybygget omfattar 2500 m2 kommersiella ytor och 2200 m2 lägenheter i Bostads ab Bokhandlargränd. Beräknat färdigställande 2023.

Här kan du följa utvecklingen av projektet samt få information om försäljning av lägenheter och uthyrning av kommersiella ytor.

Länk till Bostads ab Bokhandlargränd samt mäklare för bostäderna.

Bokhandlargränd

Lyyski Fastigheter

 

 

Vi vill driva fastigheter där människor och verksamheter trivs och mår bra långsiktigt.