Fastigheter

Vi vill långsiktigt utveckla och förvalta fastigheter i Mariehamns absoluta centrum där vi vill att människor ska kunna trivas och glädjas

Eriksson Capital förvaltar fastigheterna på Torggatan 6-10 i Mariehamn samt Citykontorets lokaler på Torggatan 13

Fastigheten på Torggatan 8 omfattar ett stort, tidigare obebyggt område där vi planerat att uppföra ett nytt byggnadskomplex med bostadslägenheter, kontor och affärslokaler. Denna ambition har nu förverkligats och skapat en inre handelsplats kring den bevarade och kulturhistoriskt betydelsefulla Telegrafen-byggnaden, som omges av välkomnande butikslokaler. Efter en omfattande bygg- och bygglovsprocess slutförde vi byggnadsarbetet med framgång och omvandlade fastigheten till det livfulla köpcentrum det är idag, och lyckades även med att integrera det unika kulturarv som byggnaden utgör.

Den kulturmärkta Telegrafen-byggnaden utgör nu Torggatan 8:s mittpunkt och välkomnar besökare med sin historia och charm. Tidigt på 1920-talet genomfördes det första samtalet mellan Stockholm och Helsingfors i just denna byggnad, där många av de ursprungliga komponenterna finns bevarade. Med inspiration från sitt arv inrymmer Telegrafen nu en livlig blandning av affärsutrymmen, inklusive en elegant restaurang och vinbar, där gästerna kan ta del av unika vinupplevelser.

 

Torggatan 8 är nu en trivsam mötesplats med bland annat den eleganta restaurangen Sjöfolk, det trevliga Café Å, stilrena frisörsalonger, moderna kontorslokaler, en chic inredningsbutik och mycket mer. Atmosfären är inbjudande och erbjuder ett varierat utbud som skapar en unik shopping- och matupplevelse. Kontorslokalerna ovanför är rymliga, moderna och sofistikerade med en vacker utsikt över både den idylliska gatan och det levande köpcentret nedanför.

Ovanför Sittkoff Galleria, på Torggatan 13, har Citykontor tre större kontorslokaler samt en gemensam hyreslokal, där flera företag idag bedriver sin verksamhet, inklusive Eriksson Capital Ab som har sitt huvudkontor i fastigheten.

Ytterligare har Eriksson Capital under våren 2021 gjort ett förvärv av fastigheten på Torggatan 10, där bland annat Nordea Bank finns och flertalet kontor. 

Vid intresse för våra fastigheter tag kontakt med [email protected]

Nybyggnation Torggatan 6

I maj 2021 har byggnation av projektet startat med urgrävning av tomten samt rivning av befintlig affärslänga. Nybygget omfattar 2500 m2 kommersiella ytor och 2200 m2 lägenheter i Bostads ab Bokhandlargränd. Beräknat färdigställande 2023.

Här kan du följa utvecklingen av projektet samt få information om försäljning av lägenheter och uthyrning av kommersiella ytor.

Länk till Bostads ab Bokhandlargränd samt mäklare för bostäderna.

Bokhandlargränd

Lyyski Fastigheter

 

 

Vi vill driva fastigheter där människor och verksamheter trivs och mår bra långsiktigt.